Jun 01, 2020 Last Updated 1:17 PM, Jun 1, 2020

folder ОГЛАСИ

pdf Јавни оглас за продају 98.391 кг меркантилне соје рода 2018. године
pdf Јавни оглас за продају 21.732 кг меркантилне соје рода 2018. године
pdf Јавни оглас за продају меркантилне соје рода 2018. године
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран
pdf Јавни оглас за продају меркантилне соје рода 2018. године
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, Трг владике Николаја Велимировића
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцеле 11364/3, 11364/4, 11364/5 и 11364/6
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцела 5862
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану - Петефи Шандора бр. 10
pdf Оглас за рани јавни увид у план детаљне регулације рециклажног дворишта
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу к.п. број 907
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Срборбану у улици Милоша Обилића бр. 21
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Србобрану к.п. број 4116/13
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу, к.п. број 2027/15
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Просторног плана општине Србобран
pdf Оглас отуђење грађевинског земљишта у Турији путем прикупљања писмених понуда - к.п. 1911/10
pdf Оглас отуђење непокрентости у Надаљу путем прикупљања писмених понуда - Лазара Ракића 21

Службени лист